BRAND : BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

Jaarlijks zijn er in België zowat 10.000 woningbranden, die niet alleen goederen, maar vooral mensen in gevaar brengen.

Denk er tijdig aan om jezelf zoveel mogelijk tegen brandrisico’s te beschermen.

Via expert-brandbeveiliging.be kom je in contact met leveranciers van interessante producten en diensten op vlak van brandpreventie zoals

  • BRANDMELDERS : CO-melders, rookmelders, hittemelders, gasmelders
  • BRANDBLUSSERS ; poeder-, schuim-, CO2-, aerosol-, vet-, auto- en plafondbrandblussers alsook brandblushouders
  • VEILIGHEIDSPAKETTEN OF VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN voor woningen en bedrijven.
  • VEILIGHEIDSBENODIGDHEDEN zoals branddekens, brandladders, EHBO kits, veiligheidstekens, brandsleuteldoosjes, brandsirenes, glashamers…

Voorzorgsmaatregelen op het vlak van brand hoeven niet veel te kosten, hieronder vindt u alvast nuttige tips. 

1. Preventieve gewoonten

Een reeks goede gewoonten volstaat vaak al om het risico van brand in de woning in te perken.

Maak een inventaris van de evacuatiemogelijkheden van je woning. In de rook en in het donker is het niet gemakkelijk om je weg te vinden. Het kan nuttig zijn om deze evacuatieweg jaarlijks in te oefenen.

Leer je kinderen hoe ze brand kunnen voorkomen en hoe ze erop moeten reageren.

Houd kinderen uit de buurt van gasinstallaties en van ontvlambare producten.

Een haard zorgt voor gezelligheid in de woning. Vergeet echter geen scherm voor de haard te plaatsen dat tapijt, houten vloeren… beschermt tegen vonken.

Doe beroep op een vakman voor de installatie, controle en het onderhoud van verwarmings-, gas- en elektrische installaties.

Draai de hoofdgaskraan dicht als je voor langere tijd weg bent van huis (bvb. vakantie).

Garages en kelders zijn vaak geliefde opslagplaatsen voor verfpotten, verdunningsmiddelen, enz. Bewaar licht ontvlambare producten in hermetisch afgesloten houders om te voorkomen dat dampen vrijkomen.

Verwarmingsinstallaties die door brandstoffen worden aangedreven, kunnen koolstofmonoxide veroorzaken. Ventileer verwarmde ruimtes dus voldoende.

Schakel elektrische toestellen die niet in gebruik zijn uit.

 Laat kinderen nooit alleen achter in de keuken terwijl er nog pannen op het vuur staan.

Reinig regelmatig de broodrooster, de filter van de dampkap en van de droogkast.

 Gebruik nooit gemakkelijk brandbare bouwmaterialen bij het bouwen/ verbouwen van je woning.

Leg geen kleding te drogen op kachels.

Raak nooit elektrische toestellen aan met natte handen. Gebruik deze

elektrische toestellen niet in een vochtige omgeving of in de buurt van het bad of de douche.

Leg geen kabels onder tapijten, dekens of onder de deur.

Rook niet in bed.

Laat brandende kaarsen nooit onbewaakt achter.

 2. Hulpmiddelen die brand voorkomen

Er bestaan heel wat instrumenten/materialen die brand kunnen helpen voorkomen, of die kunnen anticiperen op de dramatische gevolgen van brand.

Brandwerende deuren houden hitte en rook buiten.

• Verkies brandwerende deuren als extra veiligheidsmaatregel voor brandgevoelige ruimtes zoals de keuken, garage en de plaats waar de waterverwarmer staat opgesteld.

• Laat de installatie van een brandwerende deur over aan vaklui. Het deurblad, de bevestigingsmiddelen, deurstijlen en de volledige installatie moeten aan bepaalde vereisten beantwoorden.

Vergeet niet! Een brandwerende deur is alleen efficiënt als de deur gesloten is.

 Rookmelders detecteren rook sneller dan jou!

• Plaats rookmelders in de hall en in het trappenhuis; in die plaatsen van het huis circuleert de lucht het gemakkelijkst en gaat de rook bij een beginnende brand zich ook het eerst verspreiden.

• Installeer geen rookmelders in de keuken of in de badkamer. Rook en stoom kunnen de melder immers onterecht activeren.

• Tijdens je slaap is rook je ergste vijand. Installeer dus een rookmelder voor de deur van de slaapkamer.

• Kies voor een optische detectievariant die het meest efficiënt is.

• Sluit indien mogelijk het inbraakalarm aan op de branddetectie.

• Koop rookmelders die voorzien zijn van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten meer, maar je moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen.

• Test tenminste 1 keer per maand je rookmelder.

• Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder.

Blusdeken helpt bij keukenbrand.

• Koop een blusdeken en bewaar het op een vlot bereikbare plek. Hang het eventueel gewoon aan de muur.

• Heb je geen blusdeken, pas dan de techniek van de natte handdoek toe. Olie of vetstoffen die oververhit raken, vatten spontaan vuur. Gooi zeker geen water over de vlammen: die zouden immers dubbel zo hoog kunnen opflakkeren terwijl de brandende olie rondspat! Maak een dikke doek nat en werp die over de brandende frituurpan. Gooi zodra de doek opdroogt er een tweede natte doek overheen. Laat de doek op de pan liggen tot de brandweer toekomt.

Brandblussers kunnen erger voorkomen… als je ze correct kan gebruiken.

• Bel eerst de hulpdiensten: 100 of 112!

• Kies voor een brandblusser met waterschuim of poeder.

• Ga bij brand als volgt te werk:

- Neem de brandblusser uit de houder.

- Verwijder de veiligheidspin op een afstand van 3 tot 4 meter van de brandhaard.

- Druk de knop in: het apparaat komt automatisch onder druk te staan.

- Draai de brandblusser eerst weg van het vuur en test.

- Richt hem vervolgens op de dichtst bijzijnde vlammen en nader langzaam.

 3. Wat te doen bij brand?

Wat als je brand in je woning opmerkt? Bel onmiddellijk de hulpdiensten!

• Sla alarm in je huis: waarschuw direct alle bewoners.

• Verwittig de brandweer op het nummer 100 of 112.

• Nadat je alarm hebt geslagen, kan je als je de blustechnieken kent, proberen te blussen.

• Verlaat je woning op een veilige manier en sluit hierbij deuren en ramen achter jou, zo voorkom je dat de rook zich verspreidt.

• Gebruik geen lift.

• Loop niet en keer niet terug op je stappen.

• Houd een vochtige doek voor je mond: de rook of de verbrandingsgassen kunnen je namelijk doen stikken.

• Blijf zo dicht mogelijk bij de vloer: daar is meer zuurstof.

 Brandwonden? Eerst water, de rest komt later!

• Als iemand van je familie brandwonden heeft, spoel dan onmiddellijk gedurende minstens 20 minuten overvloedig met water onder de kraan en bedek de wonde.

• Ingeval van ernstige brandwonden (elektrische, chemische, diepe brandwonde of brandwonde op een gevoelige plaats), bel de hulpdiensten.

 Belastingvermindering voor de beveiliging van je woning

Goed nieuws voor wie beslist om de woning te beveiligen: je kan genieten van een belastingvermindering! Uiteindelijk win je dubbel: je beschermt je woning en je geniet van een belastingvermindering. Dat is altijd mooi meegenomen.

 (Bron : Federale Overheid, algemene directie veiligheid en preventie)

 


 

 

Copyright 2011 - expert-brandbeveiliging.be